ANN-BRITT IVARSSONS MINNESFOND

- Stipendium för arbetsterapeuter som verkar i Örebro

Minnesfonden

Ann-Britt Ivarssons minnesfond instiftades år 2020 för att hedra Ann-Britts minne samt för att uppmärksamma och uppmuntra utvecklingen av ämnet arbetsterapi och arbetsterapeutprofessionen.
Ann-Britt var verksam som professor i arbetsterapi vid Örebro universitet och hon ägnade sitt yrkesliv åt att, genom undervisning och forskning, studera och främja meningsfulla aktiviteter för personer med nedsatt aktivitetsförmåga.
Fonden grundades av Ann-Britts familj, och drivs genom den ideella föreningen Ann-Britts Minnesfond i samverkan med Institutionen för hälsovetenskaper (HV) vid Örebro Universitet

Föreningen

Den ideella föreningen Ann-Britts Minnesfond står bakom denna sida och stipendiet. Vill du bidra eller har du frågor? Kontakta gärna Lukas Ivarsson

Utlysning till 2021 års stipendium

Legitimerade arbetsterapeuter som verkar i Örebro län kan nomineras till/är behöriga att söka stipendium från minnesfonden. Nomineringar/ansökningar välkomnas gällande/från sökande som, genom forskning eller utvecklingsarbete har:
- utvecklat eller infört nya metoder för att bidra till ökad aktivitet och delaktighet för personer med nedsatt aktivitetsförmåga, alternativt

- belyst aktivitetsbegreppet och/eller meningsfulla aktiviteters betydelse för hälsa
Stipendiet kan även tilldelas flera arbetsterapeuter i grupp. I detta fall skall en huvudnominerad eller huvudansökande anges.
Prissumman 2021 är på 20 000 SEK.
Sista ansökningsdatum 15 september 2021. Mottagaren av stipendiet meddelas via mail eller telefon senast 15 oktober 2021. Stipendiet delas ut vid arbetsterapeuternas utbildningsdag som hålls årligen i november.
Ansökan skickas med bilagor till ansokan@annbrittsminnesfond.se