ANN-BRITT IVARSSONS MINNESFOND

- Stipendium för arbetsterapeuter som verkar i Örebro

2021 års stipendiat korad

Stipendiet till Ann-Britt Ivarssons minne 2021 går till Charlotta Mundhenke, leg. arbetsterapeut vid barn- och ungdomshabiltering för hennes initiativ till att utveckla och tillgängliggöra metoden hästunderstödd hälsofrämjande aktivitet för barn och ungdomar med autism.
Verksamheten Charlotta avser utveckla drivs i privat regi under namnet ”Krafthästar – hästunderstödd hälsofrämjande aktivitet" och finns på Vallby gård i Närkes Kil utanför Örebro.
Utifrån individens förutsättningar, behov och önskemål erbjuds bland annat anpassad fritidsridning i skogen eller på ridbana, umgänge såsom borstning, att fläta manen eller att bara få vara med hästen

Minnesfonden

Ann-Britt Ivarssons minnesfond instiftades år 2020 för att hedra Ann-Britts minne samt för att uppmärksamma och uppmuntra utvecklingen av ämnet arbetsterapi och arbetsterapeutprofessionen.
Ann-Britt var verksam som professor i arbetsterapi vid Örebro universitet och hon ägnade sitt yrkesliv åt att, genom undervisning och forskning, studera och främja meningsfulla aktiviteter för personer med nedsatt aktivitetsförmåga.
Fonden grundades av Ann-Britts familj, och drivs genom den ideella föreningen Ann-Britts Minnesfond i samverkan med Institutionen för hälsovetenskaper (HV) vid Örebro Universitet

Föreningen

Den ideella föreningen Ann-Britts Minnesfond står bakom denna sida och stipendiet. Vill du bidra eller har du frågor? Kontakta gärna Lukas Ivarsson

Utlysning till 2022 års stipendium

Legitimerade arbetsterapeuter som verkar i Örebro län kan nomineras till/är behöriga att söka stipendium från minnesfonden. Nomineringar/ansökningar välkomnas gällande/från sökande som, genom forskning eller utvecklingsarbete har:
- utvecklat eller infört nya metoder för att bidra till ökad aktivitet och delaktighet för personer med nedsatt aktivitetsförmåga, alternativt

- belyst aktivitetsbegreppet och/eller meningsfulla aktiviteters betydelse för hälsa
Stipendiet kan även tilldelas flera arbetsterapeuter i grupp. I detta fall skall en huvudnominerad eller huvudansökande anges.
Prissumman 2022 är på 20 000 SEK.
Sista ansökningsdatum 15 september 2022. Mottagaren av stipendiet meddelas via mail eller telefon senast 15 oktober 2022. Stipendiet delas ut vid arbetsterapeuternas utbildningsdag som hålls årligen i november.
Ansökan skickas med bilagor till ansokan@annbrittsminnesfond.se